ผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายส่วนผสมอาหาร

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนผสมอาหาร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น วัตถุแต่งกลิ่นและรสสำหรับอาหาร, แป้งปรุงอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสปรุงรสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย

โครงสร้างรายได้ในต่างประเทศแบ่งตามประเทศประจำไตรมาสที่ 1/2567

ประเทศจีน
ล้านบาท
ประเทศอินโดนีเซีย
ล้านบาท
ประเทศเวียดนาม
ล้านบาท
ประเทศอินเดีย
ล้านบาท
ประเทศอื่นๆ
ล้านบาท
รวมรายได้
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2564 2565 2566 Q1/2567
ประเทศจีน 22.09 37.74 343.62 62.94
ประเทศอินโดนีเซีย 206.37 302.67 308.67 87.46
ประเทศเวียดนาม 146.65 198.45 198.19 54.35
ประเทศอินเดีย 0.76 9.39 103.24 24.84
ประเทศอื่นๆ 215.64 269.50 256.66 48.25
รวมรายได้ 591.51 817.75 1,210.38 277.84

ที่ตั้งโรงงานในแต่ละสถานที่ แต่ละประเทศ

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 101
 • เกล็ดขนมปัง/ วัตถุแต่งรสชาติ
 • สำนักงานใหญ่ของบริษัท
 • กรุงเทพ ประเทศไทย
โรงงานวังน้อย
 • โรงงานผลิตภัณฑ์แป้งและซอส
 • จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
134 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
136 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
 • ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหาร
 • จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
 • โรงงานวัตถุแต่งกลิ่น
 • จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
989 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
 • ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหาร
 • จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
 • โรงงานวัตถุแต่งกลิ่น
 • จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
258 หมู่ที่ 3 อำเภอสันทราย
 • ผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
 • จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ
 • โรงงานผลิตภัณฑ์แป้งและซอส
 • จังหวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม
บล็อค พี-6บี
 • โรงงานผลิตภัณฑ์แป้งและซอส
 • จังหวัดซิการัง ประเทศอินโดนีเซีย